آنچه مادران RHمنفی باید بدانند

نگارم دخترم

خاطرات تلخ و شیرین از نگار

مراقب شادی توام

 

همچنان که تو پاسبان

 شادی منی

 
در آرامش نخواهم بود

 اگر

 در آرامش نباشی...

 

+ بازدید :
+ نوشته شده در يکشنبه 20 دی 1394ساعت 11:28 توسط مامان نگار

آنچه مادران RHمنفی باید بدانند

 

آزمایش تعیین فاکتورRh:

موقعیکه خانمی برای اولین بار حامله میشود تعدادی تستهای آزمایشگاهی برای وی انجام میشود . یکی از این تستها آزمایش تعیین گروه خونی(یعنی اینکه تعیین شود که گروه خونی وی کدامیک از گروههای A , B, AB, ویا O  ممکن است باشد ) و تعیین فاکتور یا عامل Rh  میباشد .

نتایج آزمایش گروه خونی بصورت زیر در برگ جواب آزمایش و یا بصورت  جداگانه روی کارت گروه خونی درج میگردد :  , A Negative (A  Neg)  Opsitive(O pos), A Positive(A pos), BNegative ( B Neg) , AB Negative ( AB Neg)   و غیره   .

حدود 15% زنان دارای گروه های خونی Rh  منفی هستند (یعنی A  منفی ، B  منفی ، AB  منفی ویا O  منفی می باشند )

اگر خانمی که دارای گروه خونی با عامل Rh منفی است دچار سقط گردد و یا بعلت خونریزی در هفته های اول حاملگی در معرض خطر سقط باشد ، ممکن است تزریق ایمیونوگلوبولین ضد Rh  ( آنتی D ) در فاصله 72 ساعت بعد از سقط ( ویا تا 72 ساعت بعد از خونریزی حاملگی را تهدید کرده است ) به وی ضرورت یابد . هدف از تزریق ایمیونوگلوبولین مذکور  جلوگیری از تولید آنتی بادی های ضد Rh در جریان خون مادر است . این امکان وجود دارد که مادری که دارای گروه خونی با Rh  منفی است در رحم خود جنین دارای گروه خونی Rh مثبت داشته باشد

در چنین مادرانی اگر سقط در سیزده هفته اول حاملگی اتفاق افتد به میزان 7% و اگر بعد از هفته سیزدهم واقع شود تا میزان 20% ممکن است آنتی بادی ضد عامل Rh  در جریان خون خود تولید نمایند . زنان با گروه خونی Rh مثبت (A  مثبت ، B مثبت ، AB  مثبت ویا O  مثبت ) با چنین خطری مواجه نیستند .ممکن است قبل از انجام تستهای آزمایشگاهی سقط اتفاق افتاده باشد و بنابراین بهتر است که شما قبلا از گروه خونی و مهمتر از آن از فاکتور Rh  اطلاع داشته باشید .

ارتباط بین خون مادر و جنین در دوران حاملگی چگونه است ؟

در طول حاملگی ، جریان خون مادر و جنین کاملا جدا از یکدیگر بوده و مواد غذایی و اکسیژن از طریق غشاءهای بسیار ظریف موجود در جفت مبادله میشوند . احتمال اینکه خون مادر و جنین با یکدیگر مخلوط شوند بسیار کم و نادر است . با اینحال در شرایط و موقعیتهای خاصی ( از قبیل موارد زیر ) احتمال وارد شدن مقادیر کمی از خون جنین به داخل جریان خون مادر وجود دارد :

در جریان خونریزی مربوط به سقط و یا عمل جراحی در رابطه با سقط جنین ، در حاملگی خارج از رحمی ، هنگام خونریزی زیاد در اوایل یا اواخر حاملگی ، بعد از تولد نوزاد هنگامیکه جفت جدا میشود و بالاخره هنگام انجام اعمال و روشهای پزشکی که ممکن است باعث خونریزیهای کم در رحم شود مثل آمنیوسنتز .

اگر مقداری از خون جنین Rh مثبت وارد سیستم گردش خون مادر Rh منفی شود چه عواقبی ممکن است داشته باشد ؟

اگر خون نوزاد دارای فاکتور Rh مثبت باشد و مقداری از این خون وارد جریان خون مادر شود ( مادری که Rh  منفی است ) این امکان وجود دارد که واکنشی در بدن مادر برانگیخته شود که باعث تشکیل آنتی بادی گردد . تولید آنتی بادیها یک پاسخ فیزیکی نرمال است . آنتی بادیها با موادی که برای بدن ما مهاجم خارجی تلقی میشوند میجنگند . آنتی بادیهائی که در جریان خون مادر تشکیل میشوند در جهت خلاص شدن سیستم گردش خون مادر از خون نوزاد ( که وارد خون مادر شده و از این جهت خارجی تلقی میگردد) تلاش میکنند. ( این واکنش طبیعی مشابه واکسیناسیون و ایمن کردن بدن در مقابل بیماری است )

اگر خون نوزاد از نظر Rh منفی باشد ( مشابه خون مادر ) در اینصورت هیچگونه واکنشی اتفاق نخواهد افتاد . در مواردیکه سقط واقع شده باشد ( بعد از هفته چهاردهم ) با هیچ آزمایشی نمی توان تشخیص داد که Rh جنین مثبت و یا منفی بوده است ، در اینصورت باید فرض کرد که جنین دارای Rh  مثبت بوده و نسبت به انجام اقدامات احتیاطی برای مادر وارد عمل شد . تخمین زده میشود که حدود 60 % نوزادان دارای Rh مثبت و بقیه منفی باشند . تشکیل آنتی بادیهای ضد Rh روی سلامتی مادر تاثیری ندارد و این آنتی بادیها در خون مادر بصورت نهفته باقی میمانند و در حاملگی بعدی برای جنین که ممکن است Rh مثبت باشد تهدید کننده خواهند بود . در اینصورت آنتی بادیهای موجود در خون مادر مجددا فعال شده از جفت عبور کرده و با گلوبولهای قرمز خون نوزاد وارد واکنش میشوند .

موقعیکه آنتی بادیها به جریان خون نوزاد جدید را یافتند میتوانندفرایندی بنام آلوایمونیزاسیون alloimmunisation’ ‘  یا ایزواایمونیزاس‘ isoimmunisation’  را ایجاد کنند که میتواند سبب سقط شدن آن جنین شود و یا اینکه در صورت ادامه یافتن حاملگی جنین دچار بیماری بنام همولیتیک مربوط به Rh  (rhesus haemolytic disease) خواهد شد . این وضعیت سبب درجاتی از کم خونی و زردی در نوزاد چه در زمانی که هنوز در رحم مادر است و یا بعد از تولد میگردد . درمان معمولا شامل تعویض خون ( گاهی اوقات در حالیکه هنوز در رحم مادر در حال رشد هستند ) و بعد از تولد مراقبتهای ویژه پرستاری میباشد .

 

 

تزریق آنتی D  :

ایمونوگلوبولین آنتی D  بصورت تزریقی استفاده میشود و اساسا یک فرآورده است که از خونهای اهدا شده  افرادیکه آنتی بادی بر علیه Rh  تولید کرده اند بدست می آید . هدف از بکار بردن آن جلوگیری از تشکیل آنتی بادی ضد Rh  در جریان خون مادر میباشد . این عمل باعث پیشگیری از مشکلات مربوط به Rh در حاملگیهای بعدی خواهد شد .

تزریق ایمونوگلوبولین ضد Rh  حداکثر تا 72 ساعت بعد از شروع یک خونریزی قابل توجه در دوران حاملگی یا بعد از عمل سقط جنین باید انجام گیرد .

تصور میشود که در سقط های کمتر از 6 هفته احتمال ورود خون جنین به جریان خون مادر بعید میباشد و

بنابراین امکان بوجود آمدن آنتی بادی نیست ( مگر آنکه حاملگی خارج از رحمی اتفاق افتاده باشد )

در موارد تهدید به سقط ، سقط های خود بخودی ، حاملگی های خارج از رحمی ، سقط ‌های القاء شده و مواردی که منجر به انجام اعمال جراحی مربوط به سقط میگردد یا در مواردیکه اقدام به ختم حاملگی میشود اگر بعد از 6 هفتگی باشد احتمال تولید این آنتی بادیها حدود 6 الی 7 درصد خواهد بود و اگر هریک از موارد فوق بعد از هفته سیزدهم واقع شده باشند این احتمال حدود 20 درصد خواهد بود البته باید دانست که تزریق به موقع ایمنوگلوبولین ضد Rh  احتمال تولید آنتی بادیهای مخرب را تا میزان 5/1 الی 2% درصد کاهش میدهد و به معنای تضمین کامل مبنی بر عدم تولید آنتی بادی بطور مطلق نخواهد بود .

<-PostCategory-> + بازدید : <-PostHit->
+ نوشته شده در ساعت : توسط مامان نگار